Η αγάπη με τα δικά τους λόγια!

Σκολίωση - Κύφωση Αμεση λύσηΕκπαίδευση   -   Σεμινάρια   -   Δυνατότητα Δωρεάν Συνεδριών

Στο Κέντρο μας η μετάδοση γνώσεων θεωρείται υποχρέωση μας, κάθε νέα περίπτωση αναλύεται και διερευνάται εκτενέστερα .Η ομάδα μας συναντιέται κάθε εβδομάδα στα πλαίσια μιας μεγαλύτερης προσπάθειας να βελτιωθούν και να εξασκήσουν νέα πεδία τεχνικών που μελετούν και διδάσκονται σε μας. Το πρόγραμμα απαιτητικό, διαρκεί 9 ώρες και πραγματοποιείται Πέμπτη και Σαββάτο (όταν δεν γίνεται Event-Εκδήλωση στη θάλασσα)  Η κίνηση αυτή γίνεται για να βοηθηθούν και οικογένειες που οι οικονομική τους κατάσταση δεν επιτρέπει μία μακροχρόνια θεραπεία στο Κέντρο μας .Κάποιοι μπορούν να επωφεληθούν (αν αποδεικνύεται φορολογικά ) και να πραγματοποιήσουν έναν  κύκλο θεραπειών Σκολίωσης ή μεγάλης Κύφωσης περίπου 90 φορές αξίας κάποιων χιλιάδων ευρώ, Δωρεάν. Φυσικά το άτομο αυτό δεσμεύεται να φωτογραφείται, να εξετάζεται από γιατρό μας, να ακτινογραφείται πριν και στο τέλος της θεραπείας,όπως επίσης να κάνει σπειρομέτρηση πριν και μετά. Υπερηχητικός έλεγχος, σε πρότυπο ειδικό Κέντρο, στους μυς  που διαφέρουν  από την αναμενόμενη φυσική τους κατάσταση και όλη η εξέλιξη τους ώστε να κρατηθούν τα αποτελέσματα σε πρωτόκολλα που θα μας χρησιμεύσουν στην 23χρονη έρευνα που κάνουμε.Φυσικά θα πρέπει να συμμετάσχουν επώνυμα, σε συνέδρια ή Ιατρικά Συμπόσια (εφόσον έχουμε ξεπεράσει κάθε προσδοκία τους) παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα.

Κάθε μήνα μία φορά εκπαιδεύουμε γονείς (των παιδιών που θεραπεύουμε) που θέλουν ταχύτερη βελτίωση του παιδιού τους (συνήθως τελευταία Κυριακή του μήνα )  Η παρουσίαση κρατά 4ώρες.

Οι δραστηριότητες αυτές γίνονται δωρεάν.

 Φυσικοθεραπευτές που ενδιαφέρονται για συνεργασία μαζί μας  !!!