Η αγάπη με τα δικά τους λόγια!

Σκολίωση - Κύφωση Αμεση λύση Φυσικοθεραπευτές που ενδιαφέρονται για συνεργασία μαζί μας !!!

 

Μια συνεργασία με το Κέντρο De-Holl είναι εφικτή κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.

Η επαφή με παιδιά, μικρά ή και στην εφηβεία, είναι για “άκαμπτους” ανθρώπους δύσκολη.

Για αυτό και ο χαρακτήρας σας είναι για μας πολύ σημαντικότερος από την οποιαδήποτε, μέχρι τώρα,

κατάρτιση σας καθώς θα εκπαιδευτείτε εξ'ολοκλήρου πάνω σε τεχνικές με βάση της φιλοσοφίας του

κέντρου μας.


Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτοι είναι οι πιστοποιημένοι φυσικοθεραπευτές μετά από παρακολούθηση των κύκλων

μετεκπαίδευσης"ManuaTherapy" από τον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών ΧειροθεραπευτώνΕλλάδος(ΣΦΧΕ).

(http://www.manualtherapy.gr)

Στην αγκαλιά του De-Holl μπαίνετε μετά από τουλάχιστον 6 μήνες δύσκολης εκπαίδευσης, όταν και

εφόσον αποδείξετε πως είστε έτοιμος/η να σας εμπιστευτούμε με την έναρξη θεραπείας “απλών”

περιπτώσεων, υπό αυστηρή επίβλεψη.

Η πρώτη αυτόνομη θεραπεία έρχεται περίπου ένα χρόνο μετά.

Και φυσικά, κατά τη διάρκεια του έτους εκπαίδευσης, θα αξιολογείστε καθημερινά και ανά πάσα στιγμή

μπορεί να κριθείτε μη κατάλληλος για να συνεχίσετε μαζί μας!

Σε αυτή την περίπτωση τερματίζεται η προσπάθεια σας και συνεργασία μας χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις.

Αν κάποιος θέλει και τολμά να πάρει το ρίσκο αυτό, είναι ευπρόσδεκτος να μας δοκιμάσει και να

δοκιμαστεί, με κοινό στόχο να μπει τελικά στη οικογένεια του De-Holl.

 


 

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

1) Αποδεικτικό σπουδών (ΤΕΙ/ΙΕΚ)

2) Πρόσφατη βεβαίωση λευκού ποινικού μητρώου

3) Βιογραφικό

 

Επικοινωνήστε μαζί μας